Bộ Lọc Sản Phẩm
Lọc theo giá sản phẩm
Bộ lọc nhà sản xuất
Không xác định
Loại
Tất cả
Mono
Poly
Hiệu suất quang năng
Tất cả
20%
Kích thước
Tất cả
2000 ˣ 992 ˣ 35 mm
1675 ˣ 992 ˣ 35 mm
Công suất
Tất cả
390 W
300 W
360 W
Thương hiệu
Tất cả
Canada
Số lượng Cell
Tất cả
150 cells
120 cells
Cân nặng
Tất cả
22 kg
18.5 kg
Hãng
Tất cả
Canadian solar
Tấm pin