Bộ Lọc Sản Phẩm
Lọc theo giá sản phẩm
Bộ lọc nhà sản xuất
Không xác định
Hiệu suất quang năng
Tất cả
98%
Số lượng Cell
Tất cả
150 cells
Cân nặng
Tất cả
22 kg
Hãng
Tất cả
Canadian solar
Kích thước
Tất cả
2000 ˣ 992 ˣ 35 mm
Loại
Tất cả
Mono
Poly
Công suất
Tất cả
0.75 ~ 3 kW
Thương hiệu
Tất cả
INVT
Bộ hòa lưới