Bộ Lọc Sản Phẩm
Lọc theo giá sản phẩm
Bộ lọc nhà sản xuất
Không xác định
Công suất
Tất cả
0.75 ~ 110 kW
Loại
Tất cả
Mono
Poly
Hãng
Tất cả
Canadian solar
Thương hiệu
Tất cả
Canada
Hiệu suất quang năng
Tất cả
20%
Số lượng Cell
Tất cả
150 cells
Cân nặng
Tất cả
22 kg
Kích thước
Tất cả
2000 ˣ 992 ˣ 35 mm
Biến tần bơm