Nông nghiệp

GIẢI PHÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO NÔNG NGHIỆP

 

DAI HUU giới thiệu 2 giải pháp điện năng lượng mặt trời dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp: 

Hệ thống bơm năng lượng mặt trời kết hợp lưới điện

Phù hợp với tất cả các nơi có nhu cầu tiết kiệm điện và sử dụng nguồn năng lượng xanh vào hoạt động sản xuất. 

 

Hệ thống bơm năng lượng mặt trời độc lập

Phù hợp với các trang trại nông nghiệp, hệ thống bơm cấp nước, đầm nuôi tôm-thủy sản không có lưới điện.