Hộ gia đình

GIẢI PHÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO GIA ĐÌNH

 

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới

Hệ thống không sử dụng ắc quy, cung cấp nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường.

 

Điện năng lượng mặt trời hybrid

Hệ thống kết hợp ắc quy tích trữ nguồn điện dự phòng cho các thiết bị điện ưu tiên.