Doanh nghiệp

GIẢI PHÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO DOANH NGHIỆP

 

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới

Hệ thống không sử dụng ắc quy, cung cấp nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường.

 

Điện năng lượng mặt trời hybrid

Hệ thống kết hợp ắc quy tích đảm bảo cung cấp nguồn điện 24/7 cho doanh nghiệp.